Home|ИНДУСТРИЈА

ИНДУСТРИЈА

Нашата компанија се отвора во 2005 година и во моментот сме една од водечките компании за производство на капачки за вино и алкохолни пијалоци, ПВЦ капсули и Bag in Box. Условите за проверка на производствениот процес во компанијата, доведуваат до висок квалитет на производот што го произведуваме.

КАПСУЛИ

КАПАЧИЊА

BAG IN BOX

Нашата компанија се отвора во 2005 година и во моментот сме една од водечките компании за производство на капачки за вино и алкохолни пијалоци, ПВЦ капсули и Bag in Box. Условите за проверка на производствениот процес во компанијата, доведуваат до висок квалитет на производот што го произведуваме.

КАПСУЛИ

КАПИЦИ

BAG IN BOX