VOLEX

Изненадувањата од брендот Volex вклучуваат деликатеси од угоен црн дроб од патка. Секој од овие производи ќе биде незаборавно искуство за вас и ќе ви остави чувство на врвно кулинарно задоволство. Активностите на Volex отсекогаш биле насочени кон создавање производи од највисока класа, без да се стават во прашање вкусот, квалитетот и стилот.

ДЕЛИКАТЕС ОД ЦЕЛ ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ДЕЛИКАТЕС ОД ЦЕЛ УГОЕН ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ДЕЛИКАТЕС ОД УГОЕН ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ДЕЛИКАТЕС ОД 30% УГОЕН ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ЦЕЛА ПАТКА ±3,5KG

ФИЛЕ ОД ПАТКА ±350G

БУТ ОД ПАТКА ±350G

ЏИГЕР ОД ПАТКА ±700G

Изненадувањата од брендот Volex вклучуваат деликатеси од угоен црн дроб од патка. Секој од овие производи ќе биде незаборавно искуство за вас и ќе ви остави чувство на врвно кулинарно задоволство. Активностите на Volex отсекогаш биле насочени кон создавање производи од највисока класа, без да се стават во прашање вкусот, квалитетот и стилот.

ДЕЛИКАТЕС ОД ЦЕЛ ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ДЕЛИКАТЕС ОД ЦЕЛ УГОЕН ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ДЕЛИКАТЕС ОД УГОЕН ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ДЕЛИКАТЕС ОД 30% УГОЕН ЏИГЕР ОД ПАТКА 180G

ЦЕЛА ПАТКА ±3,5KG

ФИЛЕ ОД ПАТКА ±350G

БУТ ОД ПАТКА ±350G

ЏИГЕР ОД ПАТКА ±700G